Informatie

Algemene Informatie over Curaçao

Curaçao maakt deel uit van de Nederlandse Antillen, samen met het nabijgelegen Bonaire, en de eilanden Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius – in het Engelstalige oostelijke deel van het Caraïbische gebied. Samen vormen deze vijf eilanden een autonoom onderdeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland en het nabijgelegen Aruba behoren ook tot het Koninkrijk. (Aruba scheidde zich in 1986 af van de Nederlandse Antillen en werd een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden met een eigen status.)

De Nederlandse Antillen kent een tweeledige regering bestaande uit één bestuursorgaan voor alle eilanden samen, en een bestuur voor elk afzonderlijk eiland. De regering van de eilanden wordt gevormd door een coalitie naar voorbeeld van het Europese systeem. De tweeëntwintig parlementsleden van de Nederlandse Antillen, de Statenleden, worden om de vier jaar door middel van vrije verkiezingen gekozen. De winnende partijen benoemen de minister-president en de andere ministers die het nationale beleid van de vijf eilanden bepalen. De Koningin van Nederland stelt een gouverneur aan, die in de Nederlandse Antillen voornamelijk een vertegenwoordigende functie heeft.


Op het eiland wordt elke vier de jaar de Eilandsraad, ofwel het parlement van het eiland Curaçao gekozen. Het Bestuurscollege – een soort college van B&W – bestaat uit zeven gedeputeerden die het eiland zelfstandig besturen. De Gezaghebber wordt benoemd door de Koningin op aanbeveling van de regering van de Nederlandse Antillen, en zit het Bestuurscollege voor. Afgezien van de opstand van 1969 heeft Curaçao heel de 20e eeuw een buitengewoon rustig sociaal en politiek klimaat gekend. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds het geval.

De Economie van Curacao

De drukke haven is nog steeds een belangrijke drijfveer van de economie. Dagelijks komen containerschepen, olietankers en cruiseschepen de Sint Annabaai binnenvaren. De haven van Curaçao is één van de drukste havens in het Caraïbisch gebied. Handel en overslag zijn eeuwenlang de ruggegraat geweest van de economie van Curaçao. In de haven van Curaçao ligt tevens het grootste droogdok van het westelijk halfrond. De olieraffinaderij is nog steeds een pijler van de economie. Sinds 1986 is deze in handen van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij PDVSA.

Hoewel de raffinaderij en de scheepvaart de belangrijkste industriële activiteiten van het eiland vormen, zijn er op het eiland ook een aantal kleinschalige fabrieken. De meeste zijn te vinden op het bedrijvenpark, nabij het historische Landhuis Brievengat. Aan de haven grenst de Vrijhandelszone, waar groothandelaren kleding, elektrische apparatuur en andere goederen verkopen aan inkopers vanuit het buitenland. Veel inkopers zijn afkomstig van de overige Caraïbische eilanden. De financiële dienstverlening is al meer dan vijftig jaar een belangrijk onderdeel van de economie van Curaçao. De winstgevende financiële offshore sector bestaat momenteel uit honderden internationale bedrijven die gezamenlijk jaarlijks tientallen miljoenen dollars aan belastinginkomsten opleveren.

Toerisme is één van de snelst groeiende industrieën van het eiland. Maar u zult geen enorme hotels langs het strand vinden, of honderden toeristen die bij elke attractie de tourbussen uitstromen. Curaçao heeft lering getrokken uit de ervaringen van andere Caraïbische eilanden en regelt de ontwikkeling van het toerisme zorgvuldig door middel van gepaste programma’s, zodat de verschillende markten doelgericht bereikt worden in plaats van campagnes om massatoerisme aan te trekken.

Landschap Curacao

Het gevarieerde landschap van Curaçao kan het best worden waargenomen vanuit een stoel aan het raam van een vliegtuig. Als u per vliegtuig aankomt, let dan op het heuvelachtige westelijke platteland, dat gedomineerd wordt door de Christoffelberg. Met zijn 375 meter is het de hoogste top van het eiland. Als u een enthousiaste wandelaar bent, dan moet u de korte, maar zware tocht naar de top beslist eens wagen. Het oostelijke deel van het eiland is platter en lager, maar wordt gebroken door de platte Tafelberg in Santa Barbara. Iets naar het westen van de stad ziet u de drie spitse heuvels, beter bekend als de Drie Gebroeders. Dit zijn overblijfselen van een oeroud koraalrif, dat tenminste drie miljoen jaar geleden gevormd is.

Het water rondom het eiland is ook niet overal hetzelfde. De noordkust krijgt flinke klappen van hoge golven die vanaf de ruwe, open zee op de klippen beuken en in een nevelbad uiteenspatten. Dit diepe, donkerblauwe water vormt een duidelijk contrast met de zee aan de beschutte, kalme, zuidelijke kust van Curaçao. Hier vindt u zanderige oevers en prachtige, turquoise lagunes.


Zowel in het noorden als in het zuiden wordt de kustlijn hier en daar onderbroken door enkele grote baaien en kleinere inhammen, die tijdens de laatste ijstijd door de gletsjers gevormd zijn. De grootste, het Schottegat aan de zuidoostkust, vormt de bedrijvige haven van het eiland. Als u de talrijke baaien bewondert, dan zal het u opvallen dat Curaçao geen enkel zoetwatermeer of rivier heeft.